VI. DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ
VE DEMANS OKULU

DAVET

Değerli Katılımcılar,
Çalışma grubumuzun her yıl düzenlediği Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu pandemi koşullarında 2020 yılında elde olmayan nedenlerle gerçekleştirilememiş ve 2021 yılı hedeflenerek  ertelenmişti. Ara vermek zorunda kaldığımız ve büyük ilgi gören sempozyumumuzu bu yıl  online platformda dahi olsa gerçekleştirmekten büyük bir sevinç duyuyoruz.
VI. Kognitif - Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu 3 Ekim 2021 , Pazar  tarihinde online katılımlı olacaktır. Bu sempozyum süresince, Davranış Nörolojisi Demans alanında çalışan uzman akademisyen hekim ve nöropsikologlarla davranış nörolojisinin temel kavramları olan bellek, yürütücü yönetici işlevler, dil , praksis, gnostik işlevlerin nöroanatomik temelleri , mekanizmalar ve klinik yansıması olan sendromlar tartışılacaktır. Program tüm bu işlevlerin ayrı ayrı değerlendirilmeleri ile ilgili pratik bilgileri içeren Nöropsikolojik Değerlendirme eğitimi ve testlerin yorumlanması ile ilgili temel bilgilerin kazandırılmasını hedeflemektedir.
Katılımcıların Demans polikliniklerinde amnezi, afazi, apraksi, agnoziye yaklaşımı ve Minimental testin ötesinde kognitif alanların daha detaylı değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlıyoruz.
Katılımınızla bizleri onurlandırmanızı bekliyor verimli bir sempozyum diliyoruz.
İlgi ve katkılarınız için size şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Türk Nöroloji Derneği
Demans ve Davranış Nörolojisi Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Neşe Tuncer