VIII. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu

18 Kasım 2023
ONLİNE

DAVET MEKTUBU

Değerli Katılımcılar,

Çalışma grubumuzun her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu’nun VIII.sini 18. Kasım 2023 Cumartesi hep birlikte online platformda tüm günü kapsayan özel bir programla gerçekleştireceğiz.

Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz VII. Demans Okulumuzda ‘Olgularla Nörodejeneratif Demansları’ klasik olgulardan, atipik varyantlara, tanı kriterlerinden, biyobelirteçlere , tanı ve tedavi algoritmalarıyla tartışmıştık. Bu yıl da özellikle Demans poliklinikleri dışında genel nöroloji polikliniklerinde çalışan arkadaşlarımızın da önerisi ile ve geçen yılki programın tamamlayıcısı olarak Nörodejeneratif Demanslar dışında karşılaştığımız, zengin bir etyoloji ve ayırıcı tanı listesi içeren Sekonder Demanslar / Hızlı ilerleyici Kognitif bozuklukla giden demansları bu alana emek veren akademisyenlerden dinleyeceğiz. Klinikte gördüğümüz ve özellikle arada kalınan olgularımızı interaktif bir biçimde tartışabileceğiz. Otoimmün/inflamatuar nedenli demanslar, Vasküler Kognitif bozukluklar, Prion Hastalıkları, Enfeksiyöz , Toksik, Metabolik nedenler, Neoplazilere bağlı kognitif bozukluklar, Normal basınçlı hidrosefali , ilaçlar, travmalar ve fonksiyonel kognitif bozukluklar ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedefliyoruz.

Katılımcıların Demans polikliniklerinde Nörodejeneratif Demanslar dışında karşılaştığımız, Sekonder Demanslar / Hızlı ilerleyici Kognitif bozuklukla gelen olguların klinikten ayırıcı tanılarını yapabilmelerini, tanılarını güçlendirecek uygun laboratuar yöntemlerini seçebilmelerini, sonuçlarını yorumlayarak tanıya gidebilmeleri konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlıyoruz.

Katılımınızla bizleri onurlandırmanızı bekliyor verimli bir sempozyum diliyoruz.

İlgi ve katkılarınız için size şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Türk Nöroloji Derneği
Demans ve Davranış Nörolojisi Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Neşe Tuncer