VII. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu

24 Aralık 2022
ONLİNE

DAVET MEKTUBU

Değerli Katılımcılar,

Çalışma grubumuzun heryıl düzenlediği Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu geçtiğimiz yıl pandemi koşullarında online platformda gerçekleştirilmişti. Büyük ilgi gören sempozyumumuzun VII.sini iki yıl aradan sonra bu yıl birbirimize kavuşarak, hepbirlikte gerçekleştirmekten büyük sevinç duyuyoruz.

VII. Kognitif - Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu 24 Aralık 2022’e online olarak gerçekleşecektir. Bu sempozyum süresince, Davranış Nörolojisi Demans alanında çalışan uzman ve asistan hekim, akademisyenler ile ‘Olgularla Nörodejeneratif Demansları’ klasik olgulardan, atipik varyantlara, tanı kriterlerinden, biyobelirteçlere, tanı ve tedavi algoritmalarıyla tartışacağız. Klinikte gördüğümüz ve özellikle arada kalınan olguların konuşulduğu sunumlar alanda profesyonel akademisyen moderatörlerce tartışılacak ve interaktif oturumlar gerçekleşecektir. Alzheimer Hastalığı atipik varyantları, Frontotemporal Demanslar davranış ve dil varyantları, Lewy cisimcikli demanslar ve hızlı ilerleyici demanslar ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedefliyoruz.

Katılımcıların Demans polikliniklerinde Nörodejeneratif Demansların klinikten ayırıcı tanılarını yapabilmelerini, tanılarını güçlendirecek uygun biyobelirteçleri seçebilmelerini ve sıvı/görüntüleme biyobelirteç sonuçlarını yorumlayarak nörodejeneratif demanslar konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlıyoruz.

Katılımınızla bizleri onurlandırmanızı bekliyor verimli bir sempozyum diliyoruz.

İlgi ve katkılarınız için size şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Türk Nöroloji Derneği
Demans ve Davranış Nörolojisi Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Neşe Tuncer